KHÔNG PHÂN BIỆT thương hiệu, tình trạng máy!
KHÔNG PHÂN BIỆT thương hiệu, tình trạng máy!
KHÔNG PHÂN BIỆT thương hiệu, tình trạng máy!
KHÔNG PHÂN BIỆT thương hiệu, tình trạng máy!
Các sản phẩm được khuyến mãi:
Đừng bỏ lỡ! Duy nhất 1 lần trong năm
Điều khoản áp dụng
  • Khuyến mãi chỉ áp dụng khi mua hàng tại các nhà phân phối ủy quyền có tham gia chương trình của Fluke tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Philipines, Việt Nam và Thái Lan
  • Khuyến mãi áp dụng từ 01/11/2018 đến 31/12/2018
  • Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi, giảm giá khác
  • Không áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, các doanh nghiệp mà việc nhận khuyến mãi bị cấm bởi chính sách của công ty. Người mua hàng phải tuân thủ quy định của công ty mình về quy định mua hàng khuyến mãi
  • Fluke có quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối sản phẩm dùng để trao đổi trong chương trình này.
  • Fluke có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trướcYêu cầu báo giá & Đăng ký Demo tại công ty

Bắt buộc điền
Bắt buộc điền
Bắt buộc điền
Bắt buộc điền
Bắt buộc điền
Bắt buộc điền
Bắt buộc điền
Thông tin của bạn được bảo mật theo chính sách bảo mật của Fluke.