Achieve Zero Downtime With Fluke
Điều khoản & Điều kiện:

Chương trình chỉ áp dụng khi mua các sản phẩm từ các nhà phân phối được ủy quyền và tham gia của Fluke tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippinces, Thailand và Việt Nam từ ngày 01/7 đến ngày 30/9/2016. Chương trình không có giá trị tại các nước bị hạn chế hoặc nghiêm cấm về mặt phát luật. Chương trình này không có giá trị khi kết hợp với các chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá khác. Các quà tặng thuộc chương trình khuyến mãi từ việc mua các sản phẩm trên danh nghĩa của công ty sẽ được chuyển trực tiếp đến công ty của người mua. Người mua có trách nhiệm cung cấp bằng chứng xác thực việc mua hàng và tuân thủ chính sách quà tặng được đưa ra. Quà tặng kèm theo không có giá trị quy đổi, không hoàn lại, thay đổi mà không báo trước.
Quay lại trang đầu
© 1995-  Fluke Corporation Privacy Statement | Terms of Use
Fluke