It’s not what you need. It’s what you don’t need.

Bạn không thể đo điện áp mà không dùng que đo

Thiết bị đo điện Fluke T6-1000 MỚI!

Công nghệ FieldSense cho phép bạn đặt miệng kìm mở qua dây dẫn để xem số đo điện áp1

  • An toàn hơn: Đo lường điện áp đến 1000 V AC qua miệng kìm mở, không cần dùng que đo
  • Nhanh chóng hơn: Không cần mở tấm che hay mối nối dây
  • Tiện lợi hơn: Đo lường dòng điện và điện áp cùng lúc
  • Đa dụng hơn: Miệng kìm lớn 17.8mm, đo lường đến 200A trên dây dẫn 4/0 (120mms)
1Yêu cầu phải có đường điện dung nối đất (thường đã được thực hiện bởi người dùng trong hầu hết các trường hợp). Nối đất thông qua que đo có thể được yêu cầu trong một số tình huống.
FieldSense capable Measures Volts & Amps No Contact Needed True RMS reading CE Certified CSA Certified CTick Certified

Tài liệu cho thiết bị đo điện Fluke T6

T6 Electrical Tester – watch now

Thiết bị đo điện Fluke T6 có thể hiện thị cả phép đo điện áp và phép đo dòng điện của một lúc.

Xem ngay.

How FieldSense technology works

Công nghệ Fieldsense giúp bạn đo điện áp nhanh hơn, an toàn hơn và dễ dàng hơn bằng cách nào?

Tải tài liệu.

Learn more about T6 Electrical Testers

Giờ đây bạn có thể đo điện áp KHÔNG CẦN cáp đo.

Xem thông tin sản phẩm.

Gửi báo giá Fluke T6 cho tôi
(Cơ hội nhận quà từ Fluke)

This is a required field
This is a required field
This is a required field
This is a required field
This is a required field
This is a required field
This is a required field

Thông tin của bạn được bảo mật theo chính sách của Fluke.